Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sakvinavir

Klassificering: 2

Preparat: Invirase®

ATC kod: J05AE01

Substanser: sakvinavir, sakvinavirmesilat

Bedömning

Det är viktigt att HIV-infektion behandlas adekvat under graviditet enligt gällande rekommendationer. Sakvinavir kan ges till gravida om preparatet bedöms vara lämplig behandling.

Bakgrund

Indikationen för sakvinavir är HIV 1-infektion, ett i sig allvarligt tillstånd under graviditeten på grund av risken för transplacentär smitta. Det finns obetydligt med data över risken för fosterskada med sakvinavir. I det svenska Medicinska födelseregistret finns tre barn vars mödrar uppgivit användning av detta läkemedel i tidig graviditet. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2017-11-28

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Tomi M, Nishimura T, Nakashima E. Mother-to-fetus transfer of antiviral drugs and the involvement of transporters at the placental barrier. J Pharm Sci. 2011;100:3708-18. PubMed
  2. Tuomala RE, Shapiro DE, Mofenson LM, Bryson Y, Culnane M, Hughes MD et al. Antiretroviral therapy during pregnancy and the risk of an adverse outcome. New Engl J Med 2002;346:1863-70. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter