Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Salbutamol – för inhalation

Klassificering: 2

Preparat: Airomir, Airomir Autohaler, Airsalb, Buventol® Easyhaler, Combivent, Combivent®, Ipramol, Ipratropium/Salbutamol Orion, Ipratropium/Salbutamol Sandoz, Salbutamol 2care4, Salbutamol Arrow, Salipra, Sapimol, Sultanol Inhalationslösung, Ventilastin Novolizer®, Ventolin Diskus, Ventoline Diskus, Ventoline®, Ventoline® Diskus®, Ventoline® Evohaler®

ATC kod: R03AC02, R03AL02

Substanser: salbutamol, salbutamolsulfat

Bedömning

Det är viktigt med adekvat behandling av astma under graviditeten. Erfarenheten av användning av salbutamol är betryggande och man kan utesluta negativ fosterpåverkan av betydelse. Behandling med salbutamol för inhalation kan därför fortsätta under graviditeten, enligt ordination.

Bakgrund

Astma ska behandlas adekvat under graviditet, då försämring av sjukdomen ökar risken för graviditetskomplikationer.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 8 270 barn, vars mödrar angivit användande av salbutamol som inhalationsmedel i tidig graviditet. Av dessa barn hade 165 (2,0%) någon missbildning, vilket sammanfaller med det förväntade antalet (173, 2,1%). Ingen typ av missbildning föreföll vara signifikant överrepresenterad. Bland allvarligare missbildningar noterades 14 med gomspalt eller läppgomspalt (11-12 förväntade) och fem med extremitetsreduktioner (3 förväntade). Dessutom hade 66 barn något hjärtfel (59 förväntade). Den enda statistiskt säkerställda skillnaden mot förväntad frekvens gäller en underrisk för hypospadi: endast 10 barn mot 20-21 förväntade. Om inte fyndet beror på slumpen lär det dock bero på samvarierande faktorer och inte på en sann skyddande effekt av salbutamol.

Bland barnen var 538 för tidigt födda (515 förväntade) och 264 var lätta för tiden (225 förväntade). I detta avseende går det inte att skilja mellan effekter av läkemedlet och effekter av grundsjukdomen. Vid astma sker dessutom oftast en kombinerad behandling, bland annat med inhalerade steroider.

Uppdaterat: 2016-03-13

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. Garne E, Hansen AV, Morris J, Zaupper L, Addor MC, Barisic I et al. Use of asthma medication during pregnancy and risk of specific congenital anomalies: A European case-malformed control study. J Allergy Clin Immunol. 2015;136:1496-1502e7. PubMed
  2. Ali Z, Hansen AV, Ulrik CS. Exacerbations of asthma during pregnancy: Impact on pregnancy complications and outcome. J Obstet Gynaecol. 2015:1-7. PubMed
  3. Lim A, Stewart K, König K, George J. Systematic review of the safety of regular preventive asthma medications during pregnancy. Ann Pharmacother. 2011;45:931-45. PubMed
  4. Källén B. The safety of asthma medications during pregnancy. Expert Opin Drug Saf 2007;6:15-26. PubMed
  5. Källén B, Otterblad Olausson P. Use of anti-asthmatic drugs during pregnancy. 3: Congenital malformations in the infants. Eur J Clin Pharmacol 2007;63:383-8. PubMed
  6. Källén B, Otterblad Olausson P. Use of anti-asthmatic drugs during pregnancy. 2: Infant characteristics excluding congenital malformations. Eur J Clin Pharmacol 2007;63:375-81. PubMed
  7. Källén B, Otterblad Olausson P. Use of anti-asthmatic drugs during pregnancy. 1: Maternal characteristics, pregnancy and delivery complications. Eur J Clin Pharmacol 2007;63:363-73. PubMed
  8. Liu S, Wen SW, Demissie K, Marcoux S, Kramer MS. Maternal asthma and pregnancy outcomes: A retrospective cohort study. Am J Obstet Gynecol 2001;184:90-6. PubMed
  9. Kallen B, Rydhstroem H, Aberg A. Asthma during pregnancy - a population based study. Eur J Epidemiol 2000;16:167-71. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.