Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Salbutamol – systemiskt

Klassificering: 2

Preparat: Salbutamol, Ventolin, Ventoline, Ventoline®

ATC kod: R03CC02

Substanser: salbutamol, salbutamolsulfat

Bedömning

Det är viktigt med adekvat behandling av astma under graviditeten. Systemiskt salbutamol kan användas enligt ordination, om kvinnan behöver peroral behandling.

Bakgrund

Astma ska behandlas adekvat under graviditeten, då försämring av sjukdomen ökar risken för graviditetskomplikationer.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 869 barn registrerade, vars mödrar uppgett systemisk användning av salbutamol under graviditeten. Bland dessa barn hade 22 någon missbildningsdiagnos (mot 18 förväntade). Elva barn hade något hjärtfel (mot 6 förväntade), vilket var en klart förhöjd frekvens. Andelen för tidigt födda barn var inte nämnvärt förhöjd (57 mot 54 förväntade), vilket annars har observerats efter inhalationsbehandling med salbutamol. Det går dock inte att särskilja i vilken grad ökningen av för tidigt födda barn, beror av grundsjukdomen respektive läkemedlen. 

Uppdaterat: 2016-03-13

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. Garne E, Hansen AV, Morris J, Zaupper L, Addor MC, Barisic I et al. Use of asthma medication during pregnancy and risk of specific congenital anomalies: A European case-malformed control study. J Allergy Clin Immunol. 2015;136:1496-1502e7. PubMed
  2. Ali Z, Hansen AV, Ulrik CS. Exacerbations of asthma during pregnancy: Impact on pregnancy complications and outcome. J Obstet Gynaecol. 2015:1-7. PubMed
  3. Lim A, Stewart K, König K, George J. Systematic review of the safety of regular preventive asthma medications during pregnancy. Ann Pharmacother. 2011;45:931-45. PubMed
  4. Källén B. The safety of asthma medications during pregnancy. Expert Opin Drug Saf 2007;6:15-26. PubMed
  5. Källén B, Otterblad Olausson P. Use of anti-asthmatic drugs during pregnancy. 3: Congenital malformations in the infants. Eur J Clin Pharmacol 2007;63:383-8. PubMed
  6. Källén B, Otterblad Olausson P. Use of anti-asthmatic drugs during pregnancy. 2: Infant characteristics excluding congenital malformations. Eur J Clin Pharmacol 2007;63:375-81. PubMed
  7. Källén B, Otterblad Olausson P. Use of anti-asthmatic drugs during pregnancy. 1: Maternal characteristics, pregnancy and delivery complications. Eur J Clin Pharmacol 2007;63:363-73. PubMed
  8. Liu S, Wen SW, Demissie K, Marcoux S, Kramer MS. Maternal asthma and pregnancy outcomes: A retrospective cohort study. Am J Obstet Gynecol 2001;184:90-6. PubMed
  9. Kallen B, Rydhstroem H, Aberg A. Asthma during pregnancy - a population based study. Eur J Epidemiol 2000;16:167-71. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter