Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Salicylsyra – lokalt

Klassificering: 1

Preparat: Aco Acnegel, Aco Acnelösning, Actikerall, Cornina, Diprosalic, Diprosalic®, Elosalic®, Locasalen Salbe, Lorinden-T, Salicylsyra i Decubal® kräm APL, Salicylsyra i Essex kräm APL, Salicylsyra i Locobase® kräm APL, Salicylsyra i Mastixsalva APL, Salicylsyreolja APL, Salicylsyrevaselin APL, Salsyvase, Sevorex®, Trans-Ver-Sal® 12 mm, Trans-Ver-Sal® 20 mm, Trans-Ver-Sal® 6 mm, Verruxin, Volon A Tinktur N

ATC kod: D02AF, D07BB, D07XB01, D07XB02, D07XC01, D07XC03, D10AX, D11AC08, D11AF, L01BC52

Substanser: dietylaminsalicylat, metylsalicylat, salicylsyra

Bedömning

Utvärtes salicylsyrapreparat kan utan risk användas under graviditet.

Bakgrund

Det finns ingen möjlighet att salicylsyra eller salicylsyrederivat, använd för utvärtes bruk, kan åstadkomma en fosterskada. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 38 barn vars mödrar uppgett att de har använt utvärtes salicylsyra under graviditeten. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos (0-1 förväntat).

Salicylsyra förekommer också i kombination med betametason med indikationen psoriasis, eksem eller andra steroidkänsliga dermatoser. Bland 88 barn exponerade för denna kombination hade ett barn någon missbildning (2 förväntade). Barnet hade en ventrikelseptumdefekt. Se även dokumentet om betametason.

Salicylsyra finns också i kombination med mometason (Elosalic), en stark glukokortikoid, men i det svenska Medicinska födelseregistret fianns ingen kvinna som uppgav att hon använt detta preparat under graviditeten. Det har även funnits kombinationer mellan salicylsyra och desoximetason för utvärtes bruk samt med flumetason. En kvinna rapporterade användning av den sistnämnda kombinationen – barnet hade ingen missbildningsdiagnos.
 

Uppdaterat: 2018-05-07

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.