Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Salmeterol

Klassificering: 2

Preparat: Aerivio Spiromax, Airflusal Forspiro, Brisomax Diskus, Brisomax Diskus forte, Relanio, Salflumix Easyhaler, Salmeterol/Fluticasone Cipla, Salmeterol/Flutikason Ebb, Salmex, Seretaide Diskus, Seretide Diskus, Seretide Diskus forte, Seretide Diskus mite, Seretide Diskus Mite, Seretide Evohaler, Seretide Evohaler forte, Seretide® Diskus®, Seretide® Diskus® forte, Seretide® Diskus® mite, Seretide® Evohaler®, Seretide® Evohaler® forte, Seretide® Evohaler® mite, Serevent Diskus, Serevent® Diskus®, Serevent® Evohaler®, Veraspir Diskus

ATC kod: R03AC12, R03AK06

Substanser: salmeterol, salmeterolxinafoat

Bedömning

Det är viktigt med adekvat behandling av astma under graviditeten. Det finns relativt stor erfarenhet av salmeterol och man kan utesluta negativ fosterpåverkan av betydelse. Behandling med salmeterol kan därför fortsätta under graviditeten, enligt ordination.

Bakgrund

Astma ska behandlas adekvat under graviditeten, då försämring av sjukdomen ökar risken för graviditetskomplikationer.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 3 872 barn, vars mödrar uppgivit användning av salmeterol under tidig graviditet. Av barnen hade 85 (2,2%) hade en missbildningsdiagnos mot 81 förväntade. Missbildningsfrekvensen var således helt normal. Det fanns 29 barn som hade hjärtfel (28 förväntade). Sju barn hade gomspalt eller läppgomspalt (5-6 förväntade).

Vid astma sker oftast en kombinerad behandling, bland annat med inhalerade steroider. I 2 120 av de ovan nämnda fallen hade kombinationspreparatet mellan salmeterol och steroiden flutikason (Seretide) använts. Av dessa hade 46 barn hade en missbildningsdiagnos (2,2%), mot 44-45 förväntade. Även här var således missbildningsfrekvensen normal. Av barnen hade 17 något hjärtfel (15 förväntade), fyra hypospadi (5 förväntade) och tre läppgomspalt (3 förväntade).

Uppdaterat: 2016-03-13

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. Garne E, Hansen AV, Morris J, Zaupper L, Addor MC, Barisic I et al. Use of asthma medication during pregnancy and risk of specific congenital anomalies: A European case-malformed control study. J Allergy Clin Immunol. 2015;136:1496-1502e7. PubMed
  2. Ali Z, Hansen AV, Ulrik CS. Exacerbations of asthma during pregnancy: Impact on pregnancy complications and outcome. J Obstet Gynaecol. 2015:1-7. PubMed
  3. Lim A, Stewart K, König K, George J. Systematic review of the safety of regular preventive asthma medications during pregnancy. Ann Pharmacother. 2011;45:931-45. PubMed
  4. Källén B. The safety of asthma medications during pregnancy. Expert Opin Drug Saf 2007;6:15-26. PubMed
  5. Källén B, Otterblad Olausson P. Use of anti-asthmatic drugs during pregnancy. 3: Congenital malformations in the infants. Eur J Clin Pharmacol 2007;63:383-8. PubMed
  6. Källén B, Otterblad Olausson P. Use of anti-asthmatic drugs during pregnancy. 2: Infant characteristics excluding congenital malformations. Eur J Clin Pharmacol 2007;63:375-81. PubMed
  7. Källén B, Otterblad Olausson P. Use of anti-asthmatic drugs during pregnancy. 1: Maternal characteristics, pregnancy and delivery complications. Eur J Clin Pharmacol 2007;63:363-73. PubMed
  8. Liu S, Wen SW, Demissie K, Marcoux S, Kramer MS. Maternal asthma and pregnancy outcomes: A retrospective cohort study. Am J Obstet Gynecol 2001;184:90-6. PubMed
  9. Kallen B, Rydhstroem H, Aberg A. Asthma during pregnancy - a population based study. Eur J Epidemiol 2000;16:167-71. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.