Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sapropterin

Klassificering: 2

Preparat: Kuvan

ATC kod: A16AX07

Substanser: sapropterin, sapropterindihydroklorid

Bedömning

Sapropterin bör kunna användas under graviditet till de två patiengrupper som är aktuella, men endast om strikt kostregim inte ger tillräcklig sänkning av fenylalaninnivåerna i blodet. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Sapropterin är indicerat för behandling av hyperfenylalaninemi (HPA) vid fenylketonuri (PKU) eller tetrahydrobiopterinbrist. Sapropterin är en syntetisk version av det endogena 6R-BH4, vilket är nödvändigt för omsättningen av fenylalanin, tyrosin och tryptofan.

Erfarenhet av behandling under graviditet saknas ännu. Medlet är inte teratogent i djurförsök. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2018-06-02

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter