Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sebelipas alfa

Klassificering: 2

Preparat: Kanuma

ATC kod: A16AB14

Substanser: sebelipas alfa

Bedömning

Det saknas erfarenhet av behandling med sebelipas alfa under graviditet. Användning bör därför ske med viss försiktighet. Det finns dock inget som tyder på att substansen skulle ha negativ påverkan på fostret.

Bakgrund

Läkemedlet används som enzymersättning hos patienter med brist på LAL (lysosomalt surt lipas). Det finns ingen erfarenhet av användning under graviditet men djurstudier tyder inte på negativ fosterpåverkan. Preparatet kan sannolikt användas under graviditet utan risk.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2018-06-02

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. EMA. Kanuma. Public Assessment Report 2015-06-25. Tillgänglig från https://goo.gl/bPVuZI

Författare: Katarina Wide, Ulrika Nörby

- för Region Stockholm.

Fasstexter