Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Selen – utvärtes

Klassificering: 1

Preparat: Selsun®, Selukos®

ATC kod: D11AC03

Substanser: natriumselenat, natriumselenit, natriumselenit, vattenfri, natriumselenitpentahydrat, selen, selendisulfid, selenjäst

Bedömning

Selensulfid som mjällmedel kan utan risk användas under graviditet.

Bakgrund

Selenföreningar har satts i samband med fosterskadande effekter ledande till spontanabort efter massiv exponering i arbetslivet men sambandet är osäkert. Vid medicinsk användning såsom mjällmedel torde endast små mängder kunna nå fostret och möjligheten för en fosterskadande effekt är minimal.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast en rapport om utvärtes användning av selensulfid i tidig graviditet (troligen en underrapportering då mjällmedel med selensulfid i regel inte uppfattas som läkemedel). Barnet saknade missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2018-11-28

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Robertson DS. Selenium--a possible teratogen? Lancet 1970;1:518-9. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter