Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Senegaextrakt

Klassificering: 2

Preparat: Cocillana-Etyfin

ATC kod: R05FA02

Substanser: senegaextrakt

Bedömning

Senegaextrakt kan troligen utan risk användas under graviditet. Erfarenheten är dock begränsad. Om exponering skett i tidig graviditet finns inget skäl att av denna anledning diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Inga publicerade data över användning av senegaextrakt under graviditet har återfunnits i litteraturen. I det svenska Medicinska födelseregistret finns dock 2039 barn vars mödrar uppgivit användning av kombinationen senegaextrakt, etylmorfin och cocillanaextrakt. Av dessa barn hade 38 någon missbildningsdiagnos (1,9%) mot 42-43 förväntade (2,1%). Frekvensen missbildningar var således, om något, snarast låg. Det gick inte heller att urskilja en överrepresentation av någon specifik missbildning.

Uppdaterat: 2013-03-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter