Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sennaglykosider

Klassificering: 1

Preparat: Agiolax Madaus, Agiolax®, Linella, Pursennid® Ex-Lax

ATC kod: A06AB06, A06AB56, A06AC51

Substanser: Cassia senna (senna) frukt; torrt extrakt (6-12:1); etanol 60 %, sennabalja, Tinnevelly, sennaglykosider, sennosider (cassia senna)

Bedömning

Sennaglykosider kan användas i tidig graviditet utan någon ökad risk för fosterskador.

Bakgrund

Sennaglykosider är ett gammalt beprövat laxermedel, som aldrig satts i samband med någon risk för fosterskador.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 47 barn, vars mödrar uppgivit användning av preparatet i tidig graviditet. Två av barnen hade någon missbildningsdiagnos (1 förväntat). Båda barnen hade ventrikelseptumdefekt, det ena tillsammans med en hypospadi. Det är dock osannolikt att missbildningarna skulle ha något med exponeringen att göra.

Uppdaterat: 2018-02-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.