Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sermorelin

Klassificering: 2

Preparat:

ATC kod: V04CD03

Substanser: sermorelin

Bedömning

Användning under graviditet bör undvikas. Den eventuella individuella riskökningen är dock inte så stor, att det finns anledning till oro om kvinnan ändå har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Semorelin används för att undersöka hypofysens förmåga att frisätta tillväxthormon. Effekten är kortvarig och det är osannolikt att någon fosterpåverkan av betydelse skall kunna ske. Inga erfarenheter av användning under graviditet finns. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2019-02-27

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter