Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sevelamer

Klassificering: 2

Preparat: Renagel, Renagel®, Renvela, Sevelamer 2care4, Sevelamer carbonate Winthrop, Sevelamer Mylan, Sevelamer Sandoz, Sevelamer Teva

ATC kod: V03AE02

Substanser: sevelamer, sevelamerhydroklorid, sevelamerkarbonat

Bedömning

Om möjligt skall användning av sevelamer under graviditet undvikas då erfarenhet saknas av sådan behandling. Det är dock osannolikt att preparatet skulle kunna orsaka fosterskador då det verkar lokalt i magtarmkanalen.

Bakgrund

Sevelamer används som fosfatbindare vid hyperfosfatemi hos patienter med exempelvis kronisk njursvikt. Substansen utövar sin effekt lokalt i mag-tarmkanalen och absorberas inte systemiskt. Ingen erfarenhet av behandling under graviditet har återfunnits i litteraturen. I djurförsök har det observerats hos råttor en minskad/oregelbunden benbildning som kan bero på sevelamer förmåga att minska upptaget av fettlösliga vitaminer genom att binda gallsyror [1].

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2017-12-15

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. EMA. EPAR: Renvela 2017-10-26. Tillgänglig från: https://goo.gl/SCtvrF

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh, Ulrika Nörby, Patrik Dreher Sköld

- för Region Stockholm.