Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sildenafil

Klassificering: 2

Preparat: Balcoga, Granpidam, Idilico, Mysildecard, Orisild, Revastad, Revatio®, Sildenafil 1A Farma, Sildenafil Accord, Sildenafil Actavis, Sildenafil Anthrop, Sildenafil Navamedic, Sildenafil Orifarm, Sildenafil Orion, Sildenafil Pfizer, Sildenafil Pharmachim, Sildenafil STADA, Sildenafil Teva, Sildenafil Teva Pharma, Viagra®

ATC kod: G04BE03

Substanser: sildenafil, sildenafilcitrat

Bedömning

Erfarenhet av sildenafilanvändning under graviditet saknas. Det finns inga data som tyder på att substansen är fosterskadande, men användning bör ske med försiktighet tills mer data erhållits. Om exponering skett i tidig graviditet finns det av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten. Om den manliga partnern använt sildenafil torde detta inte heller öka risken för fosterskada.

Bakgrund

Bland kvinnor används sildenafil för att mildra symptom vid pulmonell arteriell hypertension. Djurstudier tyder inte på att substansen har några fosterskadande egenskaper. Eftersom erfarenhet av användning under graviditet saknas bör dock substansen tillsvidare användas med försiktighet.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2013-08-05

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.