Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Silikoner

Klassificering: 1

Preparat: Dimetikon AstraZeneca, Dimetikon Meda, Dimor® Comp, Imodium Plus, Imogaze, Imolopesim, Minifom®

ATC kod: A03AX13, A07DA53

Substanser: simetikon

Bedömning

Preparatet kan utan risk användas under graviditet.

Bakgrund

Silikoner verkar lokalt genom skumbildning och resorberas inte. De kan därigenom inte verka fosterskadande.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 1391 barn vars mödrar använt silikoner. Det fanns 36 barn som hade någon missbildningsdiagnos (2,6%) vilket är något högt men ändå får anses normalt. Ökningen är inte statistiskt säkerställd och beror sannolikt på slumpen. Det var inte någon särskild typ av fosterskada som var överrepresenterad.

Uppdaterat: 2018-01-15

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.