Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Silikonpreparat

Klassificering: 1

Preparat: Ophtasiloxane, Silon

ATC kod: D02AA, S01XA

Substanser: dimetikon

Bedömning

Silikonpreparat för utvärtes bruk eller som ögondroppar kan utan risk användas under graviditet.

Bakgrund

Det finns ingen möjlighet att silikonpreparat, använda för utvärtes bruk eller som ögondroppar, kan åstadkomma en fosterskada. I det svenska Medicinska födelseregistret finns två fall med denna exponering angiven. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-11-22

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter