Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Silybum marianum (mariatistel)

Klassificering: 2

Preparat: Legalon SIL

ATC kod: A05BA03, V03AX

Substanser: silibinin, Silybum marianum (mariatistel), Silybum marianum (mariatistel) frukt; flytande extrakt (1:2,5-3,5); etanol 30 %, Silybum marianum (mariatistel) torkad frukt

Bedömning

Silymarin kan förmodligen utan risk användas under graviditet, men eftersom erfarenhet av sådan användning till stor del saknas kan det vara klokt att iaktta viss försiktighet. Om kvinnan har använt sillymarin i tidig graviditet, är dock en eventuell riskökning i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Silymarin är en gammal naturprodukt från ”milk thistle” och innehåller flavonoider med antioxidanteffekt. Användningsområdet är leversjukdom med tanke att underlätta regeneration av förstörda leverceller. Ingen kunskap finns om användning under graviditet men det verkar osannolikt att någon för fostret skadlig effekt skulle finnas.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns det inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2018-08-27

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter