Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Skopolamin

Klassificering: 2

Preparat: Hyoscin AB Unimedic, Hyoscin APL, Metylskopolamin APL, Morfin-Skopolamin Meda, Oxikodon-hyoscin APL, Scopoderm®, Spasmofen®

ATC kod: A03BB03, A04AD01, N02AG, N02AG01, N05CM05

Substanser: metylskopolamin, metylskopolaminnitrat, skopolamin, skopolaminhydrobromid

Bedömning

Erfarenheterna av skopolaminanvändning under graviditet är något begränsade. Det mesta tyder dock på att skopolamin kan användas under graviditet utan att öka risken för fosterskador.

Bakgrund

Data i litteraturen antyder inga risker med att använda skopolamin under graviditeten. I ett material av över 300 exponeringar sågs ingen ökad risk för missbildningar hos barnen.

I Sverige används skopolamin bland annat vid åksjuka, administrerat som plåster. Användning vid graviditetsillamående kan vara aktuell. Skopolamin finns också som kapslar samt i kombination med opiater, både som injektionsvätska och suppositorium.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast 35 exponeringar för preparat innehållande enbart skopolamin – inget av barnen hade någon registrerad missbildning.

Uppdaterat: 2018-02-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Publishing Sciences Group, Littleton, Mass. 1977.

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.