Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Solifenacin

Klassificering: 2

Preparat: Solifenacin Accord, Solifenacin Glenmark, Solifenacin Krka, Solifenacin Medical Valley, Solifenacin Orion, Solifenacin Sandoz, Solifenacin STADA, Solifenacin Teva, Urizia, Vesicare, Vesikur

ATC kod: G04BD08, G04CA53

Substanser: solifenacin, solifenacinsuccinat

Bedömning

Det finns ringa erfarenhet av solifenacin under graviditet. Det finns dock inga hållpunkter för att substansen skulle vara fosterskadande. Om exponering skett i tidig graviditet är en eventuell riskökning inte så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Solifenacin är en kolinerg receptorantagonist som används vid trängningsinkontinens eller överaktiv blåsa. Inget är känt om användning under graviditet, men det är osannolikt att medlet skulle verka fosterskadande. I det svenska Medicinska födelseregistret finns tio barn med denna exponering. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2019-05-28

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.