Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Somatropin

Klassificering: 2

Preparat: Genotropin, Genotropin®, Genotropin® MiniQuick®, Humatrope, Humatrope®, Norditropin NordiFlex®, Norditropin Simplexx, Norditropin SimpleXx, Norditropin® SimpleXx®, NutropinAq®, Omnitrope (SurePal), Omnitrope®, Omnitrope® (Omnitrope Pen), Saizen, Saizen® click.easy®, Zomacton

ATC kod: H01AC01

Substanser: somatropin

Bedömning

Medicinsk användning av somatropin i tidig graviditet är inte kontraindicerat men i mitten av graviditeten bör preparatet smygas ut. Vid missbruk med höga doser tillväxthormon kan en ogynnsam effekt på fosterutvecklingen inte uteslutas. I sådana fall bör remittering ske till specialist för att ta ställning till graviditetens fortsatta handläggning.

Bakgrund

Medicinsk användning av somatropin sker som substitutionsbehandling vid hypofysär insuffiens. Det finns inga hållpunkter för att hormonet skulle kunna orsaka fosterskador. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 59 barn, vars mödrar rapporterat användning av somatropin. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Illegal användning som dopningspreparat, för att öka den fysiska prestationsförmågan har rapporterats. Sådant missbruk och användning av stora doser kan orsaka insulinresistens och försämrad glukostolerans. Det skulle kunna innebära en missbildningsrisk i tidig graviditet, även om sådana data saknas.

Uppdaterat: 2013-08-05

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Sakai S, Wakasugi T, Yagi K, Ohnishi A, Ito N, Takeda Y et al. Successful pregnancy and delivery in a patient with adult GH deficiency: role of GH replacement therapy. Endocr J. 2011;58:65-8. PubMed
  2. Müller J, Starup J, Christiansen JS, Jørgensen JO, Juul A, Skakkebaek NE. Growth hormone treatment during pregnancy in a growth hormone-deficient woman. Eur J Endocrinol. 1995;132:727-9. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.