Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sorbitol

Klassificering: 1

Preparat: Klyx®, Resulax®

ATC kod: A06AG07, A06AG10

Substanser: sorbitol, sorbitol, flytande (icke-kristalliserande)

Bedömning

Sorbitol för blåssköljning eller klysma kan användas under tidig graviditet utan någon riskökning för fosterskada.

Bakgrund

Sorbitol såsom spolvätska för blåsan torde inte resorberas och gå över till fostret i högre grad. Sorbitol givet som klysma verkar lokalt i rektum utan absorption. Inga hållpunkter finns för att sorbitol skulle kunna orsaka fosterskador. I det svenska Medicinska födelseregistret finns det fyra barn vars mödrar rapporterat att de använt sorbitol under tidig graviditet. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2018-02-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter