Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Spektinomycin

Klassificering: 2

Preparat: Kirin, Trobicin, Trobicin Pfizer, Trobicine Pfizer Holding France

ATC kod: J01XX04

Substanser: spectinomycinsulfattetrahydrat, spektinomycin, spektinomycindihydrokloridpentahydrat

Bedömning

Spektinomycin bör, om möjligt, undvikas under graviditet. Om exponering skett i tidig graviditet är dock en eventuell riskökning knappast så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Spektinomycin används främst vid gonorrébehandling. Erfarenhet av behandling under graviditet saknas till stor del. I det svenska Medicinska födelseregistret finns sju fall med denna exponering – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2018-11-01

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Cavenee MR, Farris JR, Spalding TR, Barnes DL, Castaneda YS, Wendel GD. Treatment of gonorrhea in pregnancy. Obstet Gynecol. 1993;81(1):33-8. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.