Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Spiramycin

Klassificering: 2

Preparat: Rovamycin

ATC kod: J01FA02

Substanser: spiramycin, spiramycinadepat

Bedömning

Med tanke på den ringa erfarenheten av spiramycin under graviditet bör preparatet undvikas under den första trimestern. Preparatets likhet med erytromycin, som har knutits till en överrisk för lindriga hjärtfel, utgör ännu ett skäl till försiktighet. En eventuell riskökning är dock sannolikt så låg att det inte skulle finnas anledning till oro om spiramycin ändå använts under graviditet.

Bakgrund

Användning i tidig graviditet av spiramycin har inte kunnat knytas till någon ökad risk för missbildning [1], men en annan makrolid, erytromycin, har misstänkts kunna orsaka lindriga hjärtfel. Analysen försvåras av att antibiotika ibland ges vid virusinfektioner, som i sig kan utgöra en svag teratogen risk. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast 16 barn, vars mödrar rapporterat användning av spiramycin i tidig graviditet. Inget av barnen hade någon missbildning.

Uppdaterat: 2017-11-21

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Czeizel AE, Rockenbauer M, Olsen J, Sørensen HT. A case-control teratological study of spiramycin, roxithromycin, oleandomycin and josamycin. Acta Obstet Gynecol Scand. 2000;79:234-7. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter