Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Stavudin

Klassificering: 2

Preparat: Zerit®

ATC kod: J05AF04

Substanser: stavudin

Bedömning

Det är viktigt att HIV-infektion behandlas adekvat under graviditet enligt gällande rekommendationer. Stavudin kan ges till gravida om preparatet bedöms vara lämplig behandling.

Bakgrund

Indikationen för stavudin är HIV 1-infektion, ett i sig allvarligt tillstånd under graviditeten på grund av risken för smittöverföring från mor till barn. Man har inte funnit några teratogena effekter av stavudin efter exponering i första trimestern. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 20 barn, vars mödrar uppgivit användning av detta läkemedel i tidig graviditet. Barnen saknade missbildningsdiagnos.

Enstaka fall av allvarlig laktacidos har rapporterats hos gravida kvinnor och nyfödda efter intag av stavudin. Ansvarig neonatolog bör informeras om behandlingen.

Uppdaterat: 2017-11-28

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Tomi M, Nishimura T, Nakashima E. Mother-to-fetus transfer of antiviral drugs and the involvement of transporters at the placental barrier. J Pharm Sci. 2011;100:3708-18. PubMed
  2. Watts DH, Covington DL, Beckerman K, Garcia P, Scheuerle A, Dominguez K et al. Assessing the risk of birth defects associated with antiretroviral exposure during pregnancy. Am J Obstet Gynecol 2004;191:985-92. PubMed
  3. Tuomala RE, Shapiro DE, Mofenson LM, Bryson Y, Culnane M, Hughes MD et al. Antiretroviral therapy during pregnancy and the risk of an adverse outcome. New Engl J Med 2002;346:1863-70. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter