Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Stenfiskserum

Klassificering: 1

Preparat: Stonefish Antivenom

ATC kod: J06AA

Substanser: antitoxin mot gift från stenfisk

Bedömning

Stenfiskserum kan ges under graviditet vid allvarlig förgiftning. I denna situation är det viktigaste att häva förgiftningen.

Bakgrund

Det finns obetydligt med data över användning av stenfiskserum under graviditet. Förgiftningen kan bli mycket allvarlig och det är osannolikt att behandlingen kan ha en fosterskadande effekt.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med exponering för stenfiskserum.

Uppdaterat: 2013-01-31

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter