Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Streptozocin

Klassificering: 3

Preparat: Streptozocine Keocyt, Zanosar, Zanosar Keocyt, Zanosar Teva

ATC kod: L01AD04

Substanser: streptozocin

Bedömning

Behandling under första trimestern med streptozocin vid maligniteter innebär sannolikt en ökad risk för missbildning och bör om möjligt undvikas. Om sådan exponering skett bör remittering ske till specialist för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning. Graviditet efter avslutad behandling med streptozocin är troligen inte förenad med några stora risker.

Bakgrund

Streptozocin är en alkylerare som används vid maligniteter. Erfarenheten av användning under graviditet är begränsad. Behandling med andra alkylerare innebär dock en risk för fosterskada och detta är rimligen också sant för streptozocin.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns ett fall med denna exponering – barnet saknade missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-08-07

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Glantz JC. Reproductive toxicology of alkylating agents. Obstet Gynecol Surv. 1994;49:709-15. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.