Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Strontiumranelat

Klassificering: 2

Preparat: Protelos

ATC kod: M05BX03

Substanser: strontiumranelat, strontiumranelatnonahydrat

Bedömning

Strontiumranelat skall inte användas under graviditet. Om kvinnan har exponerats under tidig graviditet, är dock den eventuella riskökningen i det enskilda fallet inte så stor att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Strontiumranelat används vid benskörhet postmenopausalt och exponering under graviditet borde inte vara aktuell. Ingen kunskap finns om möjligheten att strontiumranelat givet under graviditet skulle kunna påverka fostret och speciellt dess benbildning. För denna fråga är sannolikt behandling under sen graviditet mest betydelsefull. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2019-07-16

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter