Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Succimer (DMSA)

Klassificering: 2

Preparat: DMSA, Succicaptal

ATC kod: V03AB

Substanser: succimer

Bedömning

Om behandling med succimer (DMSA) är motiverad vid en akut blyförgiftning under graviditet, är även för fostret betydelsen av behandlingen större än den tänkbara fosterskadande verkan av preparatet. Exponering i tidig graviditet innebär inte att man av det skälet behöver ta upp en diskussion om ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Succimer (DMSA) är ett oralt verkande kelerande medel, som används vid blyförgiftning. Blyexponering under graviditet är fosterskadande med särskilt ogynnsam inverkan på hjärnutvecklingen och det är rimligt att kelering minskar skaderisken. Inga större studier av succimeranvändning under graviditet finns. Det är inte sannolikt att en missbildningsframkallande effekt föreligger, även om en del musförsök antyder sådan verkan, vilket medfört en tveksamhet att behandla den gravida kvinnan.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inga uppgifter om huruvida någon sådan exponering förekommit i Sverige.

Uppdaterat: 2013-08-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter