Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sugammadex

Klassificering: 2

Preparat: Bridion

ATC kod: V03AB35

Substanser: sugammadex, sugammadexnatrium

Bedömning

Sugammadex bör kunna användas på strikt indikation under graviditet.

Bakgrund

Sugammadex bildar komplex med de neuromuskulärt blockerande medlen rokuronium och vekuronium i plasma och fungerar därigenom som ett selektivt reverseringsmedel. Erfarenhet från behandling av gravida kvinnor saknas men substansen är inte teratogen i djurförsök. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2015-10-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter