Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Sulfonamider

Klassificering: 2

Preparat: Adiazine, Bactrim®, Bactrim® forte, Cotrim-ratiopharm, Eusaprim®, Eusaprim® forte, Sulfadiazin, Sulfadiazine, Sulfadiazin-Heyl, Trimesolphar

ATC kod: J01EC02, J01EE01

Substanser: kotrimoxazol, sulfadiazin, sulfadiazinsilver, sulfametoxazol

Bedömning

Sulfonamider tycks inte öka risken för fosterskador vid användning i tidig graviditet men erfarenheten är relativt begränsad. Om exponering skett i tidig graviditet är en eventuell riskökning inte så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro. Sulfonamidbehandling skall inte ske mot slutet av graviditeten på grund av ökad risk för kärnikterus.

Bakgrund

I Sverige används sulfonamider som systemisk behandling främst tillsammans med trimetoprim (Bactrim, Bactrim forte, Eusaprim, Trimin sulfa). Förr var sulfonamider en vanlig behandling vid infektioner, speciellt urinvägsinfektioner och exponering för sulfonamider kan ske i andra länder, till exempel vid resor.

Det finns inga säkra hållpunkter för att användning av sulfonamider i tidig graviditet utgör en teratogen risk [1-2]. Litteraturen över användning under graviditet är dock sparsam. Under senare delen av graviditeten och särskilt nära före väntad förlossning skall inte sulfonamider användas, på grund av möjligheten att substansens förmåga att tränga ut bilirubin från dess plasmabindning och därigenom öka risken för kärnikterus.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inga säkra fall av exponering för sulfonamider i monoterapi utan endast för kombinationen med trimetoprim, se detta dokument. 26 kvinnor hade uppgivit ”sulfa” men om detta varit kombinationspreparat med trimetoprim eller verkligen sulfa i monoterapi kan inte avgöras. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2017-07-07

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Briggs G, Freeman RK. Drugs in pregnancy and lactation: A reference guide to fetal and neonatal risk. 10th ed; 2015.
  2. Hansen C, Andrade SE, Freiman H, Dublin S, Haffenreffer K, Cooper WO et al. Trimethoprim-sulfonamide use during the first trimester of pregnancy and the risk of congenital anomalies. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2016;25:170-8. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.