Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Svavelhexafluorid

Klassificering: 2

Preparat: SonoVue®

ATC kod: V08DA05

Substanser: svavelhexafluorid

Bedömning

Försiktighet vid användning under graviditet kan rekommenderas eftersom erfarenhet av svavelhexafluorid under graviditet saknas. Den eventuella individuella riskökningen är dock inte så stor så att det finns anledning till oro om kvinnan ändå har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Svavelhexafluorid används som kontrastmedel vid ultraljudsundersökningar. Ingen erfarenhet finns av användning under graviditet men det förefaller osannolikt att någon fosterskadande effekt skulle kunna uppstå. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2015-10-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter