Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Svavelkombinationer

Klassificering: 1

Preparat: Hydrokortison-svavel i Essex kräm APL, Sevorex®, Svavel i Essex kräm APL

ATC kod: D07XA01, D10AB02, D11AC08

Substanser: svavel, svavelhexafluorid

Bedömning

Svavelinnehållande kräm eller mjällschampo med svavel och salicylsyra, kan utan risk användas under graviditet.

Bakgrund

Någon möjlighet att fosterskadande effekter kan uppträda efter användning av schampo innehållande svavel och salicylsyra eller svavelinnehållande kräm kan inte rimligen finnas. I det svenska Medicinska födelseregistret finns fyra fall med denna exponering – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2016-06-09

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.