Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tadalafil

Klassificering: 2

Preparat: Adcirca, Cialis, Cialis®, Ciastad, Tadalafil 1A Farma, Tadalafil Abacus Medicine, Tadalafil Accord, Tadalafil Actavis, Tadalafil Krka, Tadalafil Orion, Tadalafil Sandoz, Tadalafil Stada

ATC kod: G04BE08

Substanser: tadalafil

Bedömning

Tadalafil används vid erektil dysfunktion, men även vid pulmonell hypertension hos både kvinnor och män. Den kliniska erfarenheten är begränsad, och substansen skall därför undvikas under graviditet även om det inte finns några rapporter om att tdalafil skulle orsaka fosterskador. Om exponering skett i tidig graviditet, finns det inget skäl att av denna anledning diskutera ett avbrytande av graviditeten. Om den manliga partnern använt tadalafil är det inte sannolikt att detta ökar risken för fosterskada.

Bakgrund

Tadalafil används vid pulmonell hypertension, samt vid erektil dysfunktion. En eventuell övergång med semen till kvinnan torde kunna försummas.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns det inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2013-08-05

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.