Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tafamidis

Klassificering: 2

Preparat: Vyndaqel®

ATC kod: N07XX08

Substanser: tafamidis, tafamidismeglumin

Bedömning

Behandling med tafamidis bör undvikas i tidig graviditet om det är möjligt med hänsyn till moderns sjukdom då erfarenhet av sådan behandling saknas. Substansen har även visat reproduktionstoxicitet i höga doser i djurförsök. Om exponering skett i tidig graviditet finns inget skäl att av denna anledning diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Tafamidis används för behandling av transtyretinamyloidos (TTR-amyloidos) hos vuxna med symtomgivande polyneuropati i stadium 1, för att fördröja perifer neurologisk försämring. Erfarenhet av behandling under graviditet saknas.

Höga doser i djurstudier har visat på lätt ökad andel skelettmissbildningar, minskad överlevnad och födslovikt. Det är dock tveksamt vilken relevans djurfynden har hos människa. En påverkan på tyroidefunktion är möjlig eftersom medlet binder till de hormonbärande proteinerna men har inte kunnat visas kliniskt.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med exponering för tafamidis.

Uppdaterat: 2013-01-31

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Bulawa CE, Connelly S, Devit M, Wang L, Weigel C, Fleming JA et al. Tafamidis, a potent and selective transthyretin kinetic stabilizer that inhibits the amyloid cascade. Proc Natl Acad Sci U S A. 2012;109:9629-34. PubMed

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter