Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tafluprost

Klassificering: 2

Preparat: Saflutan, Taflotan, Taptiqom

ATC kod: S01ED51, S01EE05

Substanser: tafluprost

Bedömning

Tafluprost bör liksom andra prostaglandin F2 alfa-analoger undvikas under graviditet om andra likvärdiga behandlingsmöjligheter finns. Om det skulle finnas en riskökning för fosterskador är den eventuella individuella riskökningen dock knappast så stor så att det finns anledning till oro om kvinnan använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Tafluprost är en prostaglandin F2 alfa-analog med multipla effekter på ett flertal organsystem inklusive uterus. Substansen minskar intraokulärt tryck genom att öka det uveosklerala utflödet av kammarvatten. Indikationerna är öppenvinkelglaukom och okulär hypertension.

Erfarenhet av behandling av gravida kvinnor saknas men substansen är teratogen i djurförsök men först vid höga doser. Om det senare är kliniskt relevant vid de låga plasmakoncentrationer som uppstår hos kvinnan efter lokal behandling av ögat är inte känt. Vid andvändning av kombinationen med timolol i sista trimestern bör risken för fostret med betablockerare beaktas.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2015-10-09

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter