Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Takrolimus – lokalt

Klassificering: 1

Preparat: Protopic, Takrolimus Accord, Takrozem

ATC kod: D11AH01

Substanser: takrolimus, takrolimusmonohydrat

Bedömning

Användning av takrolimus salva kan ske utan risk.

Bakgrund

Takrolimus finns i salvform för användning vid atopisk dermatit. Absorbtionen är ringa och lokal användning av takrolimus salva kan inte vara förenad med någon risk för fosterskada.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 28 barn vars mödrar uppgivit denna exponering: inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-07-27

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Rubins A, Gutmane R, Valdmane N, Stevenson P, Foster C, Undre N. Pharmocokinetics of 0.1% Tacrolimus ointment after first and repeated application to adults with moderate to severe atopic dermatitis. J Invest Dermatol 2005;125:68-71. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter