Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tamoxifen

Klassificering: 2

Preparat: Nolvadex®, Tamoxifen Ebb, Tamoxifen Mylan, Tamoxifen Nordic Drugs, Tamoxifen Orifarm, Tamoxifen Sandoz, Tamoxifen-Ratiopharm

ATC kod: L02BA01

Substanser: tamoxifen, tamoxifencitrat

Bedömning

Tamoxifen skall inte användas under graviditet. Om exponering har skett i tidig graviditet, kan möjligheten av skador inte uteslutas. Den eventuella riskökningen är dock förmodligen inte så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Tamoxifen har såväl antiöstrogena som östrogena effekter och dess huvudsakliga användningsområde är bröstcancer. Erfarenhet av användning under graviditet saknas till stor del [1]. De data som finns tyder på en riskökning för bland annat missbildningar [1]. Det går dock inte att bedöma i vilken utsträckning detta beror på behandling med tamoxifen eller på andra faktorer, t.ex. samtidig behandling med andra läkemedel.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns fyra barn, vars mödrar uppgivit användning av tamoxifen – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2018-11-01

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.