Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tamsulosin

Klassificering: 2

Preparat: Omix, Omnic, Tamicten, Urizia

ATC kod: G04CA02, G04CA53

Substanser: tamsulosin, tamsulosinhydroklorid

Bedömning

Användning av tamsulosin under graviditet bör inte vara aktuell. Om ändå exponering skett i tidig graviditet, är en eventuell riskökning knappast så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Tamsulosin är en alfa-1-blockerare. Främsta användningsområdet är benign prostatahypertrofi, varför exponering under graviditet inte bör vara aktuell. Substansen används också vid stenbildning i urinvägarna, varav ett fåtal exponeingar under graviditet finns rapporterade utan att någon negativ effekt setts på fosterutvecklingen [1]. Det är inte heller troligt att någon ogynnsam inverkan på fostret skulle uppstå. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2016-08-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Bailey G, Vaughan L, Rose C, Krambeck A. Perinatal Outcomes with Tamsulosin Therapy for Symptomatic Urolithiasis. J Urol. 2016;195:99-103. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter