Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tårsubstitut och andra indifferenta medel

Klassificering: 1

Preparat: Artelac, Bion Tears, Cellufluid®, Celluvisc®, Hyprosan, Isopto®-Plain, Lacrisert, Lacryvisc, Lakrimont®, Oculac®, Oftagel, Tears Naturale, Thera Tears, Viscotears®

ATC kod: S01, S01XA, S01XA20

Substanser: dextran, dextran 1, dextran 40, dextran 60, dextran 70, hydroxipropylcellulosa, hypromellos, karbomer, karmellos, karmellosnatrium, povidon

Bedömning

Ögondroppar för tårsubstitution och liknande lokalt verksamma medel kan utan risk användas under graviditet.

Bakgrund

Ingen systemisk absorption sker av substanser som kan utöva en fosterskadande effekt. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 65 barn vars mödrar uppgivit användning av ögondroppar av detta slag. Ett av barnen hade en missbildningsdiagnos-hypospadi.

Uppdaterat: 2015-10-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.