Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tasonermin

Klassificering: 2

Preparat: BEROMUN

ATC kod: L03AX11

Substanser: tasonermin

Bedömning

Tasonermin bör inte användas under graviditet. Om exponering skett eller bedöms vara nödvändig i tidig graviditet finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Tasonermin innehåller tumörnekrotiserande faktor alfa-1a och används vid mjukdelssarkom. Preparatet administreras genom regional perfusion. Inga erfarenheter finns över användning under graviditet, men det förefaller inte sannolikt, att faktorn skulle kunna leda till uppkomst av missbildningar.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2013-08-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter