Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tazaroten

Klassificering: 2

Preparat: Tazorac, Zorac

ATC kod: D05AX05

Substanser: tazaroten

Bedömning

Utvärtes behandling med tazaroten skall för säkerhets skull inte användas under graviditet på grund av retioniders teratogena effekter. Om exponering skett i tidig graviditet är emellertid risken för att en missbildning uppstått liten. Om kvinnan har exponerats i tidig graviditet är riskökningen i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Tazaroten är en retinoid med teratogena egenskaper. Vid utvärtes applikation sker en viss absorption och en fosterpåverkan kan inte uteslutas. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2018-06-15

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter