Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Technegas

Klassificering: 1

Preparat:

Substanser: technegas

Bedömning

Undersökning med technegas kan ske under graviditet utan någon ökad risk för fosterskada.

Bakgrund

Technegas används vid scintigrafi av lungalveoler, speciellt för diagnostik av lungemboli. Den aktuella radioaktiviteten kan inte skada ett foster under utveckling.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inga uppgifter om huruvida någon sådan exponering förekommit i Sverige.

Uppdaterat: 2013-06-12

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter