Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tedizolid

Klassificering: 2

Preparat: Sivextro

ATC kod: J01XX11

Substanser: dinatrium tedizolidfosfat, tedizolid, tedizolidfosfat

Bedömning

Tedizolid bör undvikas under graviditeten, då erfarenhet saknas av sådan behandling. En eventuell riskökning är dock knappast så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro, om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Tedizolid är ett antibiotikum av oxazolidintyp som används vid svåra infektioner med grampositiva bakterier. Klinisk erfarenhet från gravida kvinnor saknas. I djurförsök har tedizolid påverkat fosterutvecklingen och gett upphov till lägre fostervikter och ökad andel skelettvariationer, t.ex. minskad förbening av ryggkotor och skalle. Fynden har påvisats i högre doser än de som används vid behandling hos människa och det är oklart vilken betydelse de har. Under graviditet bör dock, tills ytterligare erfarenhet föreligger, tedizolid ges först efter särskilt övervägande.

Uppdaterat: 2016-08-09

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. EMA. Sivextro. Public Assessment Report 2015-01-22. http://goo.gl/Tsv3lc

Författare: Ulrika Nörby, Katarina Wide

- för Region Stockholm.

Fasstexter