Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Teduglutid

Klassificering: 2

Preparat: Revestive

ATC kod: A16AX08

Substanser: teduglutid

Bedömning

Användning av teduglutid bör ske med viss återhållsam under graviditet, då erfarenhet av sådan behandling saknas. Det finns dock inget som tyder på att substansen skulle ha negativ fosterpåverkan.

Bakgrund

Läkemedlet är en analog till den naturligt förekommande glukagonliknande peptiden GLP-2. Det används för att behandla korttarmssyndrom. Det finns ingen erfarenhet av användning under graviditet men djurstudier tyder inte på negativ fosterpåverkan. Preparatet kan sannolikt användas under graviditet utan risk.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2018-06-02

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. EMA. Revestive. Public Assessment Report 2012-08-07. https://goo.gl/Oancrb

Författare: Katarina Wide, Ulrika Nörby

- för Region Stockholm.

Fasstexter