Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Teikoplanin

Klassificering: 2

Preparat: Targocid, Targocid®, Teicoplanin Sandoz

ATC kod: J01XA02

Substanser: teikoplanin

Bedömning

Erfarenhet av teikoplanin under graviditet saknas till stor del. Graviditet bör dock inte hindra användning med teikoplanin, om strikt indikation för behandling finns. Om exponering skett i tidig graviditet finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Användning av teikoplanin under graviditet måste vara ovanligt eftersom indikationen är biomaterialassocierade infektioner med bakteriemi. Det saknas underlag för att bedöma huruvida teikoplanin i systemisk behandling kan verka fosterskadande i tidig graviditet. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall där modern rapporterat att hon fått teikoplanin.

Uppdaterat: 2013-08-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter