Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Teknetium (Tc-99m) för diagnostik

Klassificering: 2

Preparat: Ceretec, Ceretec Stabilised, Maasol, Nanocoll

ATC kod: V09AA01, V09DB01, V09EB01

Substanser: albumin, albumin, humant, kolloidala partiklar, albumin, humant, makroaggregerat, exametazim

Bedömning

Undersökning med radioaktivt teknetium bör endast göras på mycket strikta indikationer och med minsta möjliga dos under graviditet. Gammastrålningen når även fostret men endast i en låg stråldos. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är förmodligen inte så stor så att det finns anledning till oro även om kvinnan har exponerats under tidig graviditet.

Bakgrund

Den aktiva beståndsdelen i preparaten är teknetium (99mTc) som används i diagnostiskt syfte vid scintigrafi. Teknetium binds till en bärarmolekyl, till exempel exametazim eller humant albumin, och emitterar gammastrålning som kan nå fostret. Den stråldos som når fostret är dock låg. Erfarenheten är begränsad vid användning under graviditet, men preliminära data tyder inte på någon hög risk för fostret [1-2].

 

Uppdaterat: 2017-07-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. Schaefer C, Meister R, Wentzeck R, Weber-Schoendorfer C. Fetal outcome after technetium scintigraphy in early pregnancy. Reprod Toxicol. 2009;28:161-6. PubMed
  2. Balan KK, Critchley M, Vedavathy KK, Smith ML, Vinjamuri S. The value of ventilation-perfusion imaging in pregnancy. Br J Radiol. 1997;70:338-40. PubMed

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén, Patrik Dreher Sköld

- för Region Stockholm.

Fasstexter