Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Telitromycin

Klassificering: 2

Preparat: Ketek®

ATC kod: J01FA15

Substanser: telitromycin

Bedömning

Telitromycin bör undvikas under den första trimestern. Preparatets likhet med erytromycin, som har knutits till en överrisk för lindriga hjärtfel, utgör ännu ett skäl till försiktighet. En eventuell riskökning är dock sannolikt så låg att det inte skulle finnas anledning till oro om telitrotromycin ändå använts under graviditet.

Bakgrund

Telitromycin tillhör makrolidgruppen av antibiotika och är ett derivat av erytromycin. I djurförsök ses fosterskadande egenskaper men deras relevans för människa är oklar. Ingen erfarenhet av användning under graviditet hos människa har återfunnits i litteraturen. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2017-11-21

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter