Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Temozolomid

Klassificering: 3

Preparat: Temodal, Temomedac, Temozolomid STADA, Temozolomide Accord, Temozolomide Sandoz, Temozolomide SUN, Temozolomide Teva

ATC kod: L01AX03

Substanser: temozolomid

Bedömning

Behandling under första trimestern med temozolomid vid maligniteter innebär sannolikt en ökad risk för missbildning och bör om möjligt undvikas. Om sådan exponering skett bör remittering ske till specialist för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning. Graviditet efter avslutad behandling med temozolomid är troligen inte förenad med några stora risker.

Bakgrund

Temozolomid är en alkylerare som används vid maligniteter. Erfarenheten av användning under graviditet är begränsad. Behandling med andra alkylerare innebär dock en risk för fosterskada och detta är rimligen också sant för temozolomid.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med uppgiven exponering för temozolomid.

Temozolomid kan utöva en mutagen effekt. Risken för att detta skall leda till fosterskador är liten. Om den manliga partnern står på temozolomid vid spermacellsbildningen (ca 3 månader före konception) eller om kvinnan före befruktningen behandlats med temozolomid, kan det finnas skäl vidare fosterdiagnostik.

Uppdaterat: 2017-10-04

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Schardein JL. Chemically Induced Birth Defects. Marcel Dekker Inc., New York and Basel. 1985.
  2. Glantz JC. Reproductive toxicology of alkylating agents. Obstet Gynecol Surv. 1994;49:709-15. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.