Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tenecteplas

Klassificering: 2

Preparat: Metalyse®

ATC kod: B01AD11

Substanser: tenecteplas

Bedömning

Tenecteplas bör tillsvidare inte användas under graviditet. En risk för blödning bakom placenta kan inte uteslutas. Om exponering redan skett och fostret är viabelt finns ingen anledning att tro att missbildning uppstått.

Bakgrund

Tenecteplas är en plasminogenaktivator. För alteplas, som också är en plasminogenaktivator, finns det fallrapporter som vittnar om risk för placentaavlossning. Eftersom epidemiologiska studier saknas går det inte att uttala sig om storleken av risken. Någon direkt teratogen effekt är inte sannolik eftersom tenecteplas eller plasmin inte torde gå över till fostret.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med exponering för tenecteplas.

Uppdaterat: 2018-07-25

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Azzano O, French P, Robin J, Quinson P, de La Bourdonnaye T, Champsaur G et al. [Thrombolytic therapy with rt-PA for thrombosis of tricuspid valve prosthesis during pregnancy]. Arch Mal Coeur Vaiss. 1995;88:267-70. PubMed
  2. Baudo F, Caimi TM, Redaelli R, Nosari AM, Mauri M, Leonardi G et al. Emergency treatment with recombinant tissue plasminogen activator of pulmonary embolism in a pregnant woman with antithrombin III deficiency. Am J Obstet Gynecol. 1990;163:1274-5. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter