Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tenofovirdisoproxil

Klassificering: 2

Preparat: Atripla, Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka, Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan, Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva, Emtenef, Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Ebb, Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Accord, Emtricitabine/tenofovir disoproxil Krka, Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan, Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Sandoz, Emtricitabine/Tenofovir disoproxil STADA, Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva, Eviplera, Ictady, Padviram, Stribild, Tenofovir disoproxil Accord, Tenofovir disoproxil Glenmark, Tenofovir disoproxil Mylan, Tenofovir disoproxil Sandoz, Tenofovir disoproxil STADA, Tenofovir disoproxil Teva, Truvada, Viread, Viread®

ATC kod: J05AF07, J05AR03, J05AR06, J05AR08, J05AR09

Substanser: tenofovirdisoproxil, tenofovirdisoproxilfosfat, tenofovirdisoproxilfumarat, tenofovirdisoproxilmaleat, tenofovirdisoproxilsuccinat

Bedömning

Det är viktigt att infektion med HIV respektive hepatit B behandlas adekvat under graviditet enligt gällande rekommendationer. Tenofovirdisoproxil kan ges till gravida om preparatet bedöms vara lämplig behandling.

Bakgrund

Tenofovirdisoproxil är en prodrug till den aktiva substansen tenofovir. Läkemedlet används tillsammans med andra antiretrovirala medel vid HIV-infektion och vid kronisk hepatit B-virusinfektion, båda i sig allvarliga tillstånd under graviditeten då det finns risk att virus överförs från kvinnan till fostret/barnet. I djurförsök tycks inte tenofovir utöva någon fosterskadande effekt. Det finns relativt god erfarenhet av behandling med tenofovirdisoproxil under graviditet utan att någon säkerställd negativ påverkan på fostret har setts [1-4].

I det svenska Medicinska födelseregistret finns tio fall med exponering för tenofovir. Barnen saknade missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2017-11-28

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Silasi M, Cardenas I, Kwon JY, Racicot K, Aldo P, Mor G. Viral infections during pregnancy. Am J Reprod Immunol. 2015;73:199-213. PubMed
  2. Mofenson LM, Baggaley RC, Mameletzis I. Tenofovir disoproxil fumarate safety for women and their infants during pregnancy and breastfeeding. AIDS. 2017;31:213-232. PubMed
  3. Wang L, Kourtis AP, Ellington S, Legardy-Williams J, Bulterys M. Safety of tenofovir during pregnancy for the mother and fetus: a systematic review. Clin Infect Dis. 2013;57:1773-81. PubMed
  4. Greenup AJ, Tan PK, Nguyen V, Glass A, Davison S, Chatterjee U et al. Efficacy and safety of tenofovir disoproxil fumarate in pregnancy to prevent perinatal transmission of hepatitis B virus. J Hepatol. 2014;61:502-7. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.