Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Terazosin

Klassificering: 2

Preparat: Hytrinex®, Sinalfa, Terazosin Alternova, Terazosin Hexal, Terazosin STADA

ATC kod: G04CA03

Substanser: terazosin, terazosinhydrokloriddihydrat

Bedömning

Användning av terazosin bör undvikas under graviditet. Om exponering skett i tidig graviditet finns inget skäl att av denna anledning diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Terazosin är en alfa-1-blockerare. Den väsentliga indikationen för terazosin är benign prostatahypertrofi. Preparatet används också vid hypertoni och exponering under graviditet kan därför ske. Djurexperimentella resultat har visat tecken på nedsatt fertilitet efter exponering, men dess relevans för användning under graviditet hos människor kan ifrågasättas.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2013-08-05

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.